Ergonomické poradenstvo

Pre jednotlivcov a firmy ponúkam poradenské služby ohľadom správneho sedu stoja a hlavne nastavenia pracovného prostredia čo najefektívnejšie z hľadiska prevencie alebo už aj z hľadiska liečby problémov s pohybovým aparátom. Ide o špeciálnu diagnostiku tela pri práci, nastavenie pracovného prostredia a naučenie sa zakladaných uvoľňovacích cvikov aj počas práce.

V práci trávime 8 a viac hodín, preto je viac než nutné dodržiavať zásady školy chrbta. Správne nastavenie pracovného prostredia dokáže eliminovať mnohé problémy či už s driekovou chrbticou alebo krčnou chrbticou. V rámci poradenstva sa zameriavame na nácvik správneho sedu, stoja, stereotypu chôdze (kroku) a všetkých bežných denných aktivít.
Základom školy chrbta je správne stabilizovanie osového orgánu a dosiahnutie správneho postavenia tela v priestore. Ide o nácvik správneho zaťaženia tela a pravidelné vedomé cvičenie. Aktivity počas dňa môžeme rozdeliť na:

  • bežné denné činnosti (upratovanie, vysávanie, obúvanie topánok, vstávanie z postele…)
  • činnosti v práci
  • činnosti pri hobby a aktivitách
  • pri športe

Pri všetkých týchto aktivitách si treba zapamätať nutnosť dodržiavať základy šetrenia pohybového aparátu. Správne držanie tela pri všetkých týchto aktivitách musí byť spojené so správnym nastavením kĺbov. Sústredíme sa hlavne na postavenie panvy a driekovej chrbtice, ale nemôžeme zabudnúť ani na zvyšné časti tela.

Naučíme sa robiť základné cviky, ktoré pomôžu vykompenzovať stereotypnú činnosť v práci, ale aj cviky, ktoré uľavia od bolesti. Pomocou dodržiavania týchto zásad dokážeme eliminovať ďalšie potencionálne problémy s pohybovým aparátom.