Manuálna terapia

Pri svojej práci využívam súbor masážnych, mobilizačných myofasciálnych a manipulačných techník, ktorými uvoľňujem podkožie, fascie, svaly. Pomocou spomenutých techník odstraňujem spúšťové body- trigger pointy a zároveň odstraňujem zablokované segmenty a prinavraciam tak svalom a kĺbom správnu funkciu.

Manuálna terapia využíva :

  • Mäkké techniky- robíme ich všade tam, kde je porušená posunlivosť kože a podkožia a kde cítim zvýšené napätie. Veľmi dôležité je ošetrenie pooperačnej jazvy mäkkými technikami, ktoré urýchľuje hojenie.
  • Mobilizačné techniky, ktoré využívam pri všetkých kĺboch. Mobilizačnými technikami ošetrujem  funkčné blokády a tým odstraňujem pohybové obmedzenie a prinavraciam tak kĺbom plnú pohyblivosť.